VV Tijnje 7x7 2

Spelers

Klaas Oeds Huisman
Rients van der Velde
Arjen van der Velde
Sjoerd van der Wiel
Andries Idzerda
Ale Jelsma
Harm Jongsma
Sicco Huisman
Menno Vlietstra
Raymond Pen
Wim Ziel
Tjeerd Bruinsma
Jeen Jeeninga
Jelmer Bos
Harm de Jong
Douwe Jan de Boer

Staf

Rienst van der Velde
Leider