Lidmaatschap

Nieuw lidmaatschap 

Indien je lid wilt worden van V.V. Tijnje wordt je verzocht het onderstaande aanmeldingsformulier volledig in te vullen. Het ingevulde formulier dient ingeleverd te worden bij de wedstrijdsecretaris van de vereniging.

Formulier downloaden:

Aanmeldingsformulier [pdf]

Inleveren:

K.J. van der Krieke
Warrewei 25
8406 AA  TIJNJE

Bij eventuele vragen is hij bereikbaar op telefoonnummer 06-20477355.

Opzeggen lidmaatschap

Dit dient schriftelijk te gebeuren en kan uitsluitend worden ingeleverd bij de wedstrijdsecretaris. Opzegging bij een trainer, leider of (jeugd)bestuurslid is dus niet mogelijk en wordt als zodanig ook niet als opzegging erkend. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend gebeuren per het einde van het seizoen, zijnde voor 15 mei, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Opzeggen:

K.J. van der Krieke
Warrewei 25
8406 AA  TIJNJE