Cookie beleid vv Tijnje

De website van vv Tijnje is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vertrouwenspersoon

DE VERTROUWENSPERSOON VAN VV TIJNJE

1.      Inleiding

 Het bestuur van vv Tijnje probeert (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zoveel mogelijk te voorkomen. Het zijn vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed en stimulerend sportklimaat. Ongewenst gedrag kan verbale agressie zijn (schelden, schreeuwen, treiteren), fysieke agressie (slaan, vastgrijpen), psychische agressie/intimidatie (dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten) en seksuele intimidatie (nafluiten, opmerkingen maken, aanranding en verkrachting).

Voorop staat dat de hele vereniging een verantwoordelijkheid heeft in het naleven van de gedragsnormen, die de vereniging opgesteld heeft. Het kader, waaronder trainers, leiders en begeleiders, hebben een taak in het oppakken van de signalen van ongewenst gedrag.

Leden en ouders van minderjarige leden respecteren over het algemeen elkaars grenzen. Grenzen die meestal heel vanzelfsprekend zijn, maar die af en toe expliciet gemaakt moeten worden omdat gedrag dat door de een als ‘een leuke manier van omgaan’ wordt beschouwd,voor een ander te ver gaat. Soms écht te ver. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je de hulp van een teamgenoot, leider, trainer of het bestuur inroepen. Je kunt echter ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van vv Tijnje.

2.      De vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon wordt door het bestuur benoemd. De vertrouwenscontactpersoon

  • draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en evt. de bond) bij een incident binnen de vereniging. De vertrouwenscontactpersoon
  • biedt een luisterend oor wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, maar verdere actie niet gewenst wordt of handelt, indien gewenst, de klacht informeel af
  • biedt ondersteuning, begeleiding en adviseert om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken.
  • tracht de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden, of door er één in te schakelen, of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene.

3.      Werkwijze

 De functie van een vertrouwenscontactpersoon in een vereniging kan worden benaderd door alle partijen die betrokken (kunnen) zijn: het slachtoffer of de ouders, de beschuldigde en de vereniging (soms ook de bond).

De vertrouwenscontactpersoon tracht door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de gemelde klacht. Het kan zijn dat een andere klachtenregeling meer geschikt is voor de behandeling van de melding/klacht. In dat geval zal de vertrouwenscontactpersoon dit met betrokkene bespreken en doorverwijzen. Daarnaast kan het in geval van beschuldiging van strafbare zaken, noodzakelijk zijn om aan te dringen op het doen van aangifte bij de politie. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn, al dan niet met instemming van het slachtoffer contact op te nemen met ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en de politie.

De vertrouwenscontactpersoon streeft ernaar problemen uit de wereld te helpen door bemiddeling. Het slachtoffer zal, na een gesprek, eerst het advies krijgen om een gesprek aan te gaan met de beschuldigde. Als betrokkene daarmee akkoord gaat, neemt de vertrouwenspersoon contact op met de beschuldigde. Soms kunnen de problemen opgelost worden in één of meerdere gesprekken onder leiding van de vertrouwenscontactpersoon, tussen de betrokkenen. Soms kan de oplossing gevonden worden in een gesprek tussen de vertrouwenscontactpersoon en de beschuldigde. Dit alles gebeurt alleen met de instemming van het slachtoffer en de beschuldigde. Het is ook mogelijk dat de vertrouwenscontactpersoon één of meer gesprekken met de betrokkenen voert, waardoor diegene mogelijkheden ziet om zelf tot een oplossing van het probleem te komen. 

4.      Geheimhouding

De vertrouwenscontactpersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met het slachtoffer of andere personen die een beroep op haar doen of tot wie zij zich richt. Daarom belooft de vertrouwenscontactpersoon alle betrokkenen geheimhouding van wat hem bij de uitoefening van deze functie als vertrouwenscontactpersoon ter kennis komt. Tevens zorgt de vertrouwenscontactpersoon ervoor dat de documentatie en archivering van gegevens geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan. Dit geldt ook voor de werkaantekeningen die de vertrouwenscontactpersoon voor zichzelf maakt. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als het slachtoffer en/of andere personen schriftelijk toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding.

Wanneer er geen schriftelijke toestemming van de betrokken persoon is om informatie aan derden te verstrekken, kan de vertrouwenscontactpersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot geheimhouding als de vertrouwenscontactpersoon:

  • alles in het werk gesteld heeft om de toestemming te verkrijgen, en
  • in gewetensnood komt door het handhaven van de geheimhouding, en
  • er geen andere weg is om het probleem op te lossen, en
  • overtuigt is dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren, en
  • meent dat doorbreking van de geheimhouding de schade aan betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.

Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenscontactpersoon haar redenen om de geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken. De vertrouwenscontactpersoon brengt betrokkenen op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken, alvorens dit daadwerkelijk te doen.

  

De vertrouwenscontactpersoon van vv Tijnje is Andries Hoekstra.

Hij is bereikbaar via de mail: [email protected]

En telefonisch: 06 20530609

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!