• Downloads

 • Laatste nieuws

  • nieuwsbanner

   Voorlopige elftalindeling 2014-2015 | senioren (vernieuwd)

   De voorlopige elftal indeling voor de senioren is vernieuwd. Hierbij de meest recente versie voor het seizoen 2014-2015. Onder meer de voorbereiding voor de 1e selectie is toegevoegd, kijk dus goed naar dit schema. Download: Elftalindeling actuele versie seizoen 2014-2015   Technische Commissie vv Tijnje Lees verder
  • nieuwsbanner

   Agenda ledenvergadering vv Tijnje | 24 september 2014

   Agenda voor ledenvergadering 24 september 2014:   Opening Ingekomen stukken en mededelingen Notulen ledenvergadering 25 september 2013 Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag jeugdcommissie 2013-2014 Jaarverslag PR- & Activiteitencommissie Financieel verslag 2013-2014 Verslag en benoeming kascommissie 2014-2015 Contributieverhoging Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Leo Veldhuizen jr. en Corina van Houten Kandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de […] Lees verder
  • nieuwsbanner

   Indeling competitie 2014/2015

   Tijnje speelt aankomend seizoen in de 4e klasse, de tegenstanders voor aankomend seizoen zijn bekend: Akkrum Black Boys Bolsward Dronrijp Franeker SC Gorredijk Irnsum Nieuweschoot RKO Renado Terschelling Thor Warga Verdere informatie over wedstrijden en data volgt. Lees verder